+420 774 830 632 info@automotive-holding.eu

KONTROLNÍ ČINNOSTI

Třídící práce jsou prováděny vyškoleným personálem s dlouhodobou praxí. Na průběh prací dohlíží vedoucí pracovník, který operativně spolupracuje se zákazníkem.

Pro naše zákazníky poskytujeme standardní kontroly výrobků dle zadání zákazníka a požadavků výroby. Kontrolujeme díly pomocí klasických i speciálních měřidel, vytváříme pracovní postupy a značení. Vizuální kontroly a třídění dílů nevyhovujících požadavkům na kvalitu i s použitím optických zařízení, jako jsou lupy, stereomikroskopy, kontroly CSL1, CSL2 a GP12. Zkoušky a testování funkčnosti pohyblivých mechanismů, zkoušky těsnosti, kontrola deformace hmatem, kontrola funkčnosti, měření elektrických veličin, měření délek, tlouštěk, spár a lícování, odchylek úhlů, síly tlakem / tahem, odporem.

Provádíme drobné opravy a dokončovací práce na kontrolovaných dílech dle zadání zákazníka tak, aby se po provedení opravy mohli dané součástky vrátit do oběhu. Samozřejmostí je informování zákazníka o průběhu zakázky detailními reporty. Jsme připraveni na změny reagovat ihned.

AUTOMOTIVE EXPRESS s.r.o.

Profesionální partner v oblasti kontroly kvality